Hvorfor stemme blankt?                                                                                                                                                        Januar 2016

Fordi en stemme på ligegyldigt hvilket af partierne i folketinget, blot er en stemme på én af 2 statsminister-kandidater.

I virkeligheden har vi reelt et 2-parti system i Danmark.

Dét er reelt den indflydelse du har.

Ved at stemme blankt, giver du udtryk for, at det eksisterende demokratiske system, ikke er tilstrækkelig godt.

 

Vi træder demokratiets barnesko - demokratiet vil udvikle sig - men det er vores politikere tydeligvis ikke interesserede i, ligesom de ikke er interesserede i at samarbejde, men kun i at prøve at miskreditere hinanden.

 

INGEN i folketinget er åbenbart i stand til at levere innovation, altså nye idéer. Det efterlyser de, men det er tom snak, for de tør ikke foreslå nogetsomhelst, som ikke på forhånd er socialt sanktioneret, og bredt accepteret - ellers risikerer de jo at miste stemmer - og det vil de ikke risikere. De er ikke politikere for at forbedre samfundet - de er karrieremennesker. 

Blå blok vil gøre de rige rigere, rød blok vil gøre de veluddannedes kår bedre. Ingen vil gøre noget for almindelige mennesker. At gøre de rige rigere er ikke nogen garanti for fremgang i samfundet. Fordi velhavende mennesker pludselig har 70 millioner istedet for 65 millioner bliver de jo ikke nødvendigvis pludselig ramt af en følelse, som tilsiger dem, at nu vil de oprette arbejdspladser? Det er kun meget naive mennesker som tror det (læs: (ikke-)liberal (u-)alliance ;-)

Hvorfor stemme blankt? Fordi det ikke har de store praktiske konsekvenser hvilken af de to statsminister-kandidater der vinder - der er kun en forsvindende marginal forskel på dem. Ingen af dem har nogensomhelst innovative idé'er som kan bidrage til et bedre samfund for os alle - og dermed et bedre liv for os alle og vores efterkommere.

 

Ismer og ideologier

Så snart talen er om politisk at gøre noget andet end det man har gjort nu i mange år, så råber blå blok "kommunisme, anarki, regelrytteri, totalitære etc etc. Det er en refleks hos dem. Reflekser udløses, som vi alle véd, uden nogen form for tankeaktivitet. Det er aldeles symptomatisk for blå blok, at al retorik er baseret på automatik - de har jo klart meldt ud at de er hjernedøde, i og med at de ikke vil forholde sig til, at noget kan gøres på en anden måde. HVORFOR er de ikke interesseret i at gøre tingene på en anden måde? Simpelthen fordi alting for dem handler om at udnytte det eksisterende system til egen fordel. De véd hvad de har - de véd jo ikke hvad de får.

Da hele planeten er i økonomisk krise - da der er ulighed langt ud over enhver rimelig grænse - da der er risiko for krig og risiko for at magt-eliten slår sig sammen med militæret og de multinationale selskaber, så er der med andre ord virkelig brug for innovation og brug for at gøre tingene på en ny og anderledes måde. 

Vi her i Danmark tror at vi er garanteret en støt stigende levestandard, og at vores frihedsrettigheder og demokrati med samt vores sociale sikkerhedsnet er noget nær garanteret, ligesom tyngdekraften er garanteret. Det er en illusion. 

Nogle mennesker har ikke forudsætningerne til at kunne forstå eller gennemskue ovennævnte forhold. Alle vi andre har et ansvar! Vi er medansvarlige for hvad der sker i fremtiden - enten i form af vores handlinger - eller i form af vores mangel på handlinger !!

 

 

 Bookmark internetdemokrati - hvis du vil vide hvad fremtiden kan indeholde....

                                                                                                                    to be continued....

 

Denne tekst er forfattet af et enkeltindivid uden nogen tilhørsforhold til noget politisk parti (selvindlysende hvis du har læst den;-) desuden har jeg heller aldrig haft et sådant forhold, ligesom jeg aldrig har været med i nogen form for sekt (vanvid), religion (idioti), ideologi (bras), ligesom jeg heller ikke bekender mig til nogen form for isme (kapitalisme - liberalisme - socialisme - kommunisme) (afmagt og mangel på evne til at tænke selvstændigt), jeg bekender mig kun til følgende: sund fornuft, intelligens og moral (selvdefineret).

Mvh. Ole Jensen, Frederiksberg, København, Danmark, Jorden, Mælkevejen, et tilfældigt sted i et gigantisk Univers.